Geschiedenis

Geschiedenis  Remunjse Reuzegilde

De oudste vermelding van de Roermondse stadsreus dateert van 1680, maar er zijn vermoedens dat hij ouder is. Mogelijke bronnen hiertoe zijn helaas verloren gegaan.
In 1410 werd begonnen met de bouw van de huidige kathedraal in gotische stijl. Vermoedelijk was er toen reeds sprake van een stadsreus, die gewijd was aan de patroonheilige St. Christoffel van Roermond.

In 1749 kreeg de Roermondse stadsreus, zijnde een reusachtig beeld van St. Christoffel, een processie-verbod op grond van een bisschoppelijk besluit van 27 juni 1747.
De toenmalige bisschop Jan Anton de Robiano was voor vergaande versobering, waar onder andere muziekgezelschappen en schutterijen mee te maken kregen.
Het doek voor de Roermondse stadsreus was voor vele jaren gevallen. 

De huidige stadsreus, genaamd Sjtuf, werd in 1982 geboren ter gelegenheid van de viering 750 jaar stad Roermond. Een jaar later werd het Remunjse Reuzegilde opgericht onder leiding van Paul Poell.

De Roermondse reus stelt Christoffel voor, de beschermheilige van alle reizigers en de patroonheilige van onze fiere stad aan de Maas. Het kind op de schouder stelt Jesus voor. In zijn rechterhand draagt Christoffel (Sjtuf) een lamp om in het donker zijn weg te zoeken, om Jesus veilig aan de overkant van de rivier te brengen.
De gildeleden gaan gekleed in historische kostuums uit de 16de eeuw.
De groep bestaat uit een 18-tal actieve leden en beschikt over een eigen gildehuis.
Ook kan het reuzengilde over een gildekapel beschikken, waarvan de kapelleden eveneens gekleed gaan in historische kostuums.
De gildeleden willen de cultuur en historische waarde voor Roermond behouden.