Stadsreus Sjtuf

Bij de meeste volkeren treffen wij mythen aan over reuzen, die over de aarde rondzwalkten en met draken of goden de strijd aanbonden.
Reuzen zijn geen louter ‘heidens’ verschijnsel.In de bijbel komen indrukwekkende figuren voor als Samson en Gideon. Wie kent niet het verhaal van David en Goliath. De laatste zou ongeveer 4,50 meter lang zijn geweest. 

De huidige Roermondse stadsreus Sjtuf dateert van september 1982 en werd gebouwd ter gelegenheid van 750 jaar stad Roermond. De eerste officiële vermelding van een Roermondse stadsreus dateert uit 1680. Daarin staat, dat de kosten van het herstel van de stadsreus door de magistraat betaald wordt.
Gezien het feit, dat de stadsreus hersteld moest worden, zou men kunnen aannemen dat de reus van voor 1680 dateert en wellicht de tweede stadsbrand van 1665 heeft overleefd. 
Hoewel harde bewijzen ontbreken zou men kunnen stellen, dat de stadsreus op zijn laatst in Roermond einde vijftiende eeuw zijn opwachting heeft gemaakt. 
In 1316 stelde de kerk de processie van het Heilig Sacrament in. Er werden in het gekerstende Europa grootse en luisterrijke ommegangen opgezet.
De geestelijkheid deed daarvoor een beroep op de halfwereldlijke, halfgeestelijke broederschappen die een of ander mysterie vereerden of een patroonheilige hadden. 
De oudste schriftelijke bewijzen van een Christoffelreus in de Lage Landen gaan over de ‘Sjtuf’ van Antwerpen en dateren van 1398. 
Als men bedenkt dat Roermond vanaf 1350 wordt gezien als de hoofdstad van het Overkwartier van Gelre en rond 1410 is begonnen met de bouw van een nieuwe Christoffelkerk, (de huidige kathedraal) kan het bijna niet anders dat de stad beschikte over een Christoffelreus. 
In 1749 kreeg Sjtuf een processieverbod en dat leidde tot de neergang van de reuzentraditie in Roermond. De toenmalige bisschop Johannes Antonius de Robiano had soberheid hoog in zijn vaandel staan en daar werd onder andere Sjtuf het slachtoffer van.
Na de Franse revolutie bleef het m.b.t. de stadsreus stil tot 1982.

Bron: www.historieroermond.nl