Gastlopers

STADSREUS SJTUF uit Roermond zoekt gastlopers

Sinds 1982 heeft Roermond een stadsreus. Deze reus  werd gebouwd ter gelegenheid van het 750 jarig bestaan van de stad Roermond. Dit is een beeltenis van St. Christoffel, de patroonheilige van onze stad en heeft maar liefst een hoogte van 6 meter! Hij kreeg de naam SJTUF.

Om de reus niet gelijk te rusten te leggen werd een jaar later door een groep enthousiastelingen ’t Remunjse Reuzegilde opgericht. Dit Gilde bestaat uit personen die reus SJTUF vergezellen/begeleiden naar plaatsen in Nederland en het buitenland waar reuzenoptochten of andere evenementen georganiseerd worden.

Omdat het aantal leden van ’t Remunjse Reuzegilde door verschillende oorzaken flink is afgenomen heeft het Gilde nog maar weinig uitstraling om onze stad op andere plaatsen te kunnen blijven vertegenwoordigen.

Het zou natuurlijk doodzonde zijn als hierdoor ’t Remunjse Reuzegilde met hun prachtige kostuums zou moeten ophouden te bestaan en dat reus SJTUF nu wel te rusten moet worden gelegd.  DIT MAG NATUURLIJK NOOIT GEBEUREN.

Omdat tegenwoordig iedereen druk is en lid worden van een vereniging er vaak niet meer in zit wil ’t Remunjse Reuzegilde graag een gastlopers poule opzetten waarop een beroep kan worden gedaan als er een uitnodiging voor een activiteit wordt ontvangen. Niet iedereen hoeft dan paraat te staan en kan zodoende met 1 of 2 keer per jaar toch Roermond vertegenwoordigen zodat de toekomst voor reus Sjtuf gewaarborgd blijft.

Voel je er wel wat voor om een paar keer per jaar een gezellige dag te hebben en ’t Remunjse Reuzegilde te komen versterken en te laten voortbestaan meld je dan nu aan bij ons secretariaat. Ook voor verdere informatie kun je hier terecht.
Het adres luidt: secretaris@reuzengilde-roermond.nl of bel 0475-310369 (Mevr. Els Peerboom)

Dit jaar staan er drie deelnames gepland aan een optocht namelijk op zondag 12 mei Beveren (B), zondag 2 juni te Maastricht en op 20, 21 en 22 september in Barcelona (Spanje).
Of wij aan deze optochten kunnen deelnemen is geheel afhankelijk van het aantal aanmeldingen.
Voor verdere info kun je terecht bij ons secretariaat (zie adres hierboven).


Muziekkapel
‘t Remunjse Reuzegilde heeft jarenlang de beschikking gehad over een muziekkapel welke bij deelname aan reuzenstoeten in binnen- en buitenland het reuzengilde met reus SJTUF vergezelde met een vrolijk stukje muziek. Deze muziekkapel heeft een paar jaar geleden opgehouden te bestaan.

Dus, Zaate Hermeniekes, Joekskapelle,  Prinsekapelle, Dweilorkeste en andere muziekgezelschappen OPGELET.
Bestaat er interesse om een aantal zondagen per jaar met ons mee te gaan en voor een leuk stukje muziek te zorgen? Neem dan gerust contact op met ons secretariaat voor verdere informatie. Ook over een mogelijke financiële vergoeding valt te praten.

Mail naar: secretaris@reuzengilde-roermond.nl

Jan Raeven
Gildemeester van ’t Remunjse Reuzegilde